Institut ILIADE
Institut Iliade

Accueil | Communiqués | Noch Lampedusa, noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn!

Noch Lampedusa, noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn!

Noch Lampedusa, noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn!

Europa, dat is niet Lampedusa, maar onze beschaving.
Europa, dat is niet die organisatie in Brussel, en nog minder is Europa alleen een munt of een centrale bank.
Europa, dat is geen stukje wereldanonimiteit zonder ziel en zonder grenzen.
Europa, dat is Afrika niet en evenmin islamgebied.
Europa, dat is niet de lelijkheid en de pseudo-kunst.
Europa, dat is het werelddeel van de Europeanen.
Europa, dat zijn duizenden jaren geschiedenis en 700 miljoen Europeanen.
Europa, dat is een identiteit: de Europese beschaving, zowel christelijk als heidens en humanistisch.
Europa, dat zijn de Griekse tempels, de Romeinse aquaducten en amfitheaters, de romaanse kerkjes en de gotische kathedralen, de renaissancepaleizen en de stille begijnhoven, de marktpleinen en de trapgevels, de stadhuizen en de belforten, de barokkerken en de kastelen, de burgerwoningen in Jugendstil en Art Deco.
Europa, dat zijn fjorden en wilde kusten, majestueuze bergen, brede stromen en stille heide.
Europa, dat is gevoel voor de natuur en het milieu.
Europa, dat zijn de landschappen die door mensenhand zijn gevormd: tuinen en bossen, weiden en wijngaarden, polders, dijken en kanalen.
Europa, dat is het gebied van de appelbomen en olijventeelt, van wijnbouw en sappige hop.
Europa, dat is niet de wereld van de fastfood, dat is de gastronomie van boter en olijfolie, van bier, wijn en jenever, van brood en kaas, van worst en ham.
Europa, dat is niet de droge abstractie, dat is de levende wereld van het figuratieve, van Phidias tot Rodin, van Praxiteles tot Vigeland, van Pompeï tot Adriaen de Vries en de Wiener Secession.
Europa, dat is Scandinavisch realisme, Keltische verbeelding en christelijk mysterie.
Europa, dat is de beschaving die steen in kant omtovert.
Europa, dat is het verzet tegen vormeloos lawaai, dat is de cultuur die de polyfonische zang heeft uitgevonden, het symfonieorkest en de troubadours.
Europa, dat is niet de wereld van de verborgen vrouwen, dat is de beschaving die de vrouw vereert, als godin, geliefde, moeder of strijdster.
Europa, dat is de cultuur van de ridderlijkheid en de hoofse liefde.
Europa, dat is niet de wereld van de bewaking, maar het vaderland van de vrijheid: de Griekse democratie, het Romeinse forum, het Scandinavische thing, de Engelse Magna Charta van 1215, het Plakkaat van Verlatinghe van 1581, de vrije steden en universiteiten van de middeleeuwen, het ontwaken van de volkeren in de negentiende eeuw.
Europa, dat is een literair en mythologisch patrimonium: Homeros, Vergilius en de Edda, het Nibelungenlied en koning Arthur, maar evenzeer Shakespeare, Goethe, Vondel, Molière en Grimm.
Europa, dat is het continent van de geniale ontdekkingen, van Leonardo da Vinci en Gutenberg, de ballonvaart en de eerste vliegtuigen, de grote bruggen en de eerste autowegen.
Europa, dat zijn de helden die het hebben beschut doorheen de eeuwen: Leonidas en zijn 300 Spartanen die Griekenland verdedigden tegen Azië, Scipio die Rome behoedde tegen Carthago, Karel Martel die in Poitiers de Arabische invasie tot staan bracht, Godfried van Bouillon die in Jeruzalem de heilige plaatsen bevrijdde, Ferdinand van Aragon die Granada van de Moren verloste, Ivan de Verschrikkelijke die de Mongolen uit Rusland verdreef, Don Juan van Oostenrijk die in Lepante de Turken overwon.
Europa, dat zijn Stonehenge en het Parthenon, Venetië, Brugge en Amsterdam, het Sint-Pietersplein in Rome, Gamla Stan in Stockholm, de toren van Belém in Lissabon, de Mont Saint-Michel, de Tower in Londen, de Brandenburger Tor en de torens van het Kremlin.
Dit is het verhaal van onze beschaving! Vandaag is Europa de zieke man van de wereld. Europa wordt beschuldigd, gekoloniseerd, ondergraven. Maar dat is niet fataal en niet blijvend. We moeten stoppen met boetedoening. We moeten opnieuw de draad opnemen van onze lange geschiedenis. Luister naar deze boodschap van hoop van Dominique Venner:

“Ik geloof in de specifieke kwaliteiten van de Europeanen die voorlopig slapend zijn. Ik geloof in hun individuele daadkracht, in hun creativiteit en in de herrijzenis van hun energie. De herrijzenis zal komen. Wanneer? Dat weet ik niet, maar dat de herrijzenis er komt, daar twijfel ik niet aan.”