Accueil | Com­mu­ni­qués

Communiqués

Communiqués de presse

Noch Lampedusa, noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn !

Euro­pa, dat is niet Lam­pe­du­sa, maar onze bes­cha­ving. Euro­pa, dat is niet die orga­ni­sa­tie in Brus­sel, en nog min­der is Euro­pa alleen een munt of een cen­trale bank. Euro­pa, dat is geen stukje werel­da­no­ni­mi­teit zon­der ziel en zon­der gren­zen. Euro­pa, dat is Afri­ka niet en even­min islam­ge­bied. Euro­pa, dat is niet de lelij­kheid en de pseu­do-kunst. Euro­pa, dat is het wereld­deel van de Euro­pea­nen. Euro­pa, dat zijn dui­zen­den jaren ges­chie­de­nis en 700 mil­joen Europeanen.
Lire la suite
Neither Lampedusa, nor Brussels, being European!

Neither Lampedusa, nor Brussels, being European !

Europe is not Lam­pe­du­sa, it is our civi­li­sa­tion. Europe is not the orga­ni­za­tion spaw­ned in Brus­sels, it is not a cur­ren­cy or a cen­tral bank. Europe is not a glo­ba­li­sed envi­ron­ment without bor­ders. Europe is nei­ther an Afri­can world nor a land of Islam.
Lire la suite
Neither Lampedusa, nor Brussels, being European!